วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   13/11/2555

  อาจารย์ได้สอนวิธีการแชร์ลิ้งต่างๆ โดยมีวิธีดังนี้
           - วิธีการแชร์จะต้องเข้าฟอร์มและพิมพ์รายชื่อ e-mail ให้ถูกต้อง ตรงช่อง add people เสร็จแล้ว เรายังสามารถ edit รายชื่อ e-mail ได้อีกด้วย
         
  อาจารย์ได้สั่งงานให้รายงานข่าว ที่เกี่ยวกับ Fonts โดยการนำเสนอ ผ่าน Google Drive โดยมีวิธีการดังนี้
       1. เราจะต้องเข้าไปที่ หน้า Google
       2.ใส่e-mail และ password ของเรา และไป Drive
       3.เมื่อไปที่ หน้า Drive แล้ว ให้เราคลิกที่ Create เพื่อที่จะเริ่ม พิมพ์ข่าว ในโปรแกรมนี้จะมีลักษณะคล้ายกับ microsoft Word
       4. ให้เราศึกษาหาข่าวโดยการหาจาก Google โดยหาจากคำว่า "Typo"
       5.เมื่อหาข่าวได้แล้วเราก็นำมาแปล และสรุปจับใจความ และมาพิมพ์ลงใน Google Drive
       6.ใช้ Font ที่ชื่อ Arial และตัวอักษรต้องมีขนาด 12 ใช้ Bold (ตัวหนา)
       7.หากมีรูปภาพ ก็ให้แทรก โดยใช้วิธี Copy image URL แล้วค่อยมาลงใน Insert image
       8.เมื่อเสร็จแล้วกดบันทึก

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น