วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   13/11/2555

  อาจารย์ได้สอนวิธีการแชร์ลิ้งต่างๆ โดยมีวิธีดังนี้
           - วิธีการแชร์จะต้องเข้าฟอร์มและพิมพ์รายชื่อ e-mail ให้ถูกต้อง ตรงช่อง add people เสร็จแล้ว เรายังสามารถ edit รายชื่อ e-mail ได้อีกด้วย
         
  อาจารย์ได้สั่งงานให้รายงานข่าว ที่เกี่ยวกับ Fonts โดยการนำเสนอ ผ่าน Google Drive โดยมีวิธีการดังนี้
       1. เราจะต้องเข้าไปที่ หน้า Google
       2.ใส่e-mail และ password ของเรา และไป Drive
       3.เมื่อไปที่ หน้า Drive แล้ว ให้เราคลิกที่ Create เพื่อที่จะเริ่ม พิมพ์ข่าว ในโปรแกรมนี้จะมีลักษณะคล้ายกับ microsoft Word
       4. ให้เราศึกษาหาข่าวโดยการหาจาก Google โดยหาจากคำว่า "Typo"
       5.เมื่อหาข่าวได้แล้วเราก็นำมาแปล และสรุปจับใจความ และมาพิมพ์ลงใน Google Drive
       6.ใช้ Font ที่ชื่อ Arial และตัวอักษรต้องมีขนาด 12 ใช้ Bold (ตัวหนา)
       7.หากมีรูปภาพ ก็ให้แทรก โดยใช้วิธี Copy image URL แล้วค่อยมาลงใน Insert image
       8.เมื่อเสร็จแล้วกดบันทึก

  วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


   

  6/11/2555

                    
                      ถือว่าเป็นวันแรกของการเรียนการสอนแรก

  - ให้สมัคร G-Mail โดยใช้ชื่อจริง@gmail.com เพื่อจะได้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
  - เข้าร่วม google+ เพื่อแชร์ข้อมูลต่างๆ รับข่าวสาร ติดตามความเคลื่อนไหว และรับข้อมูลใหม่ๆ
    ได้อย่างหลากหลาย ( ทุกระยะเวลา 3 วัน)
  - ทำแบบสอบถามก่อนการเรียน 
    ที่ http://www.surveycan.com/survey/6dc2249c-ff10-4b1a-8952-2e56b5c7f786
  - ทำ weblog โดยตั้งชื่อลิ้ง ARTD2304-ตามด้วยชื่อจริง อย่างของเราก็จะได้เป็น 
    ARTD2304-saowalak.blogspot.com การสร้างบล็อกนี้ขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้เก็บรวบรวมข้อมูล
    ของแต่ละสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย รายละเอียดการเรียนในแต่ละครั้ง 
    สิ่งที่น่าสนใจ ( อาจจะช่วยเตือนความจำได้อีกวิธีหนึ่ง ! )
  - สมัครสอบผ่านระบบ e-learning เพื่อทดสอบความรู้ ที่ http://art.chandra.ac.th/ecourse
                         ในการเรียนวันแรกอาจารย์ได้ อาจารก็ได้สั่งงาน โดยอย่างแรกที่พวเราต้องทำก็คือ     การสมัค gmail และค้นหาอันดับ1อย่าง Googlegmail ที่แต่ก่อน ตัวเราได้มองข้ามไป และได้เรียนรู้ 
      ว่าการสมัคเว็บไซล์ต่างๆเป็นเรื่องสำคัญ  และเดี๋ยวนี้ Gmail พัณาใช่เข้าGoogle+และ yotube หลาก     หลายอย่าง   โดยได้มีความสามมารถเพิ่มเติมกว่าเก่าจากตัวเอง  โดย ARTD2304                          และก็ได้ทำแบบสอบถามใhttp://www.surveycan.com/survey/6dc2249c-ff10-4b1a-8952-2e56b5c7f786  และก็ได้เขาไปชมดูในเว็บต่างๆดังนี้                                                                                     http://typefacesdesign.blogspot.com/  
            และได้ให้ทดลองใช้ ทดลองโปรแกรมจากเว็บ     http://fontstruct.com/  และก็ทำรายงานฟอนต์อีกอีก3แบบ